Unge i misbrugsfamilier

Det vil altid være en stor belastning og give negative konsekvenser for børn og unge at leve sammen med en misbruger. Ofte lukker de sig selv inde, og undgår at tale med andre om de problemer der er i hjemmet. Derfor bliver deres livssituation også ofte meget fastlåst og det går allerværst ud over børnene og de unge.

Børn og unge har brug for voksne forældre med empati, forståelse og følelsesmæssig balance til at passe på dem. De har også brug for struktur, opdragelse, nærvær, kærlighed, feedback, anerkendelse og meget mere.

Børn og unge som vokser op med misbrug i familien, oplever ofte noget helt andet:

  • Uforudsigelighed, hvor stemningen i hjemmet er helt afhængig af forældrenes tilstand
  • Brudte løfter
  • Isolation og tavshed, både i familien og udadtil
  • Forvirring om loyalitet, hvem skal barnet holde med?
  • Store og usagte forventninger om at tage hensyn til forældrenes tilstand
  • Vold, trusler om vold eller verbale øretæver mod barnet eller andre i familien
  • At skulle overtage ansvar og opgaver i hjemmet, som langt overskrider det, som et barn bør varetage
  • Skamfølelse overfor venner, som de ikke føler, de kan invitere med hjem
  • Frygt for tab af forældre ved død, skilsmisse, lange sygehusophold, med mere

De unge vil få problemer

Børn og unge vil ofte få det svært ved at forholde sig til sine medmennesker, senere i livet. Det svigt de får fra deres forældre, vil de ubevidst tage med sig gennem livet og rigtig mange oplever store problemer med tilknytning. De bliver ofte ubevidst så bange for at blive svigtet igen at de konstant skubber folk væk.

Som unge og senere i livet som voksne vil mange opleve identitets konflikter, lav selvfølelse og vanskeligheder med at sætte ord på deres følelser.

Mange børn og unge får derfor psykiske problemer senere i livet.

Problemer som depression, angst, apati, spiseforstyrrelser og følelsen af ensomhed kan vare ved, selv når de bliver voksne og flytter væk hjemmefra. De kan også opleve at de undertrykker følelser af glæde, sorg, samt føle sig afmægtige eller have overdreven forståelse overfor andre. Dertil er de også i risiko for selv at udvikle et misbrug senere i livet, og de skal derfor være ekstra opmærksomme på deres eget alkoholforbrug.

Du kan læse mange flere artikler om misbrug, afhængighed og pårørende her.

Få professionel hjælp

Det er så vigtigt at disse familier får hjælp i form af misbrugsbehandling, samtaler, terapi mm. Problemet vil aldrig gå væk af sig selv og det har store menneskelige og samfundsmæssige omkostninger.

Hvis den rigtige hjælp bliver sat ind, vil langt de fleste opleve at de kan leve et liv, næsten som alle andre og et liv uden negative konsekvenser fra barndommen og misbruget.

Det er muligt at hjælpe alle i familien, både dem der misbruger og de pårørende.

Anders Nebelong, Misbrugskonsulent